โซล่าเซลล์ ระบบ hy-brid (ผลิตไฟจากแสงแดดเป็นหลัก และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายร่วมหากฟ้าครึ้มหรือฝนตก กลางคืนสลับไปใช้ไฟจากแบเตอรี่ โดยอัตโนมัติ)

โซล่าเซลล์ ระบบ hy-brid (ผลิตไฟจากแสงแดดเป็นหลัก และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายร่วมหากฟ้าครึ้มหรือฝนตก กลางคืนสลับไปใช้ไฟจากแบเตอรี่ โดยอัตโนมัติ)

A030
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

  • รายละเอียด
  • รีวิว
โซล่าเซลล์ ระบบ hy-brid (ผลิตไฟจากแสงแดดเป็นหลัก และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจ่ายร่วมหากฟ้าครึ้มหรือฝนตก กลางคืนสลับไปใช้ไฟจากแบเตอรี่ โดยอัตโนมัติ) เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย หรือสถานประกอบการ ขนาด เล็ก ที่ ใช้ไฟฟ้า ทั้งกลางวันและกลางคืนในอัตรส่วนพอๆ กัน ช่วยลดค่าไฟได้ 30-70%

ความเห็นจากลูกค้าจริง